ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η επιλογή του βασικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση  μονάδας αεριοποίησης βιομάζας εξαρτάται    αποκλειστικά από την Α΄ύλη που θα διαχειριστεί για την παραγωγή ή συμπαραγωγή ενέργειας ( ηλεκτρισμού και θερμότητας ).
Ως Βιομάζα ορίζονται αρκετά και διαφορετικά είδη Α΄ ύλης για την παραγωγή ενέργειας , ωστόσο διαφέρουν  σημαντικά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν.
ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΤΕΣ
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου οι αεριοποιητές μας παράγουν υψηλής ποιότητας αερίου ( syngas ) αποδεκτό με τις προδιαγραφές των εργοστασίων κατασκευής κινητήρων και Η/Ζ ,  εξασφαλίζοντας έτσι την υψηλότερη απόδοση την αποτελεσματικότητα και την ομαλή συνεχή λειτουργία των καθορισμένων Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών  με κινητήρα αερίου σύνθεσης  ( syngas ) των εταιρειών :
GE Waukesha ( USA ) , Schmitt ( Germany ) Cummins ( UK - USA - India ) Guascor (Spain )                            2G ( Germany ) I Power ( USA ) Weifang Naipute (China )  με ή χωρίς ανάκτηση θερμότητας . 
Όλες οι εταιρείες έχουν εμπειρία κατασκευής και τεχνογνωσίας πάνω από 20 έτη , φέρουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις .  
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Μ.Ε.Κ -  Η/Ζ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΨΥΞΗ ΑΕΡΙΟΥ  
Η ομαλή λειτουργία ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιεί ως καύσιμο αέριο syngas απαιτεί να είναι αρκετά καθαρό.
Όπως έχουμε αναφερθεί  οι  αεριοποιητές μας είναι σε θέση να πληρούν τα κριτήρια για την καθαριότητα του αερίου    ( σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών κινητήρων ) σε ένα αρκετά ευρύ  φάσμα Α΄ υλών , σε μια ζώνη υψηλής θερμοκρασίας με σκοπό να καταστρέφουν σε μεγάλο ποσοστό τις πίσσες και λοιπά σωματίδια κατά την έναρξη παραγωγής.
Το είδος και η ποιότητα της Α΄ ύλης είναι βασική προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός αεριοποιητή.
Η καταλληλότητα καυσίμου σε έναν σωστά σχεδιασμένο αεριοποιητή έχει αποτελέσματα όπως :                                  
την υψηλή ποιότητα παραγωγής αερίου, τη καθαρότητα του αερίου από πίσσα και την ελάχιστη συντήρηση του
Η ψύξη του αερίου εξυπηρετεί κυρίως το σκοπό της αύξησης της πυκνότητας του φυσικού αερίου, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ποσότητα του καύσιμου αερίου που εισέρχεται στο κύλινδρο του κινητήρα σε κάθε διαδρομή. 
Μία μείωση της θερμοκρασίας 10% του αερίου αυξάνει την μέγιστη απόδοση του κινητήρα κατά σχεδόν 2%. 
Η ψύξη συμβάλλει επίσης για τον καθαρισμό του αερίου και καθιστά δυνατό να αποφευχθεί η συμπύκνωση υγρασίας στο αέριο μετά την ανάμιξη με τον αέρα πριν τον κινητήρα.
Η ψύξη παράγει περίπου 150 έως 250 ml συμπυκνώματος ανά 1kg της Α΄ ύλης που τροφοδοτείται στον αεριοποιητή   (η ακριβής ποσότητα συμπυκνώματος από τα καύσιμα εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε υγρασία και το σφρίγος του Α΄ ύλης καυσίμου).
Το Συμπύκνωμα υποβάλλεται σε επεξεργασία στο σύστημα Επεξεργασίας συμπυκνωμάτων.
Το μείζον πρόβλημα στην ποιότητα παραγωγής του αερίου για έναν κινητήρα είναι η απομάκρυνση της σκόνης .
Η ποσότητα της σκόνης που είναι παρούσα στο αέριο κατά την έξοδο του απ τον αεριοποιητή εξαρτάται από το σχεδιασμό του εξοπλισμού, το φορτίο του αεριοποιητή  και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου καυσίμου ( Α΄ ύλη )
Τα συστήματα καθαρισμού και ψύξης που χρησιμοποιούμε στον βασικό μας εξοπλισμό εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα αερίου μέσα απο ένα ιδιοκτησιακό βιομηχανικό σχεδιασμό των εργοστασίων κατασκευής αεριοποιητών.    
Μέσα από ένα στεγνό σύστημα καθαρισμού και ψύξης το  αέριο σύνθεσης ψύχεται και καθαρίζεται
Κατά τη διάρκεια της αεριοποίησης της βιομάζας, διάφοροι ρύποι μπορούν να παραχθούν ανάλογα με τον τύπο του αεριοποιητή και τη σύνθεση του υλικού βιομάζας.
Οι ρύποι μπορεί να περιλαμβάνουν πίσσες, αμμωνία, HCl, ενώσεις του θείου, κα.
Πρέπει να αφαιρούνται πριν το αέριο καύσιμο ( syngas ) οδηγηθεί προς τις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης.
Οι Αεριοποιητές των μονάδων μας  συλλαμβάνουν και καθαρίζουν σε μεγάλο ποσοστό τους  ρύπους, παρέχουν ένα αξιόπιστο σύστημα καθαρισμού αερίου σύνθεσης ( syngas ) από βιομάζα υψηλής ποιότητας , μεταφέροντας το με ασφάλεια προς τους κινητήρες για την  παραγωγή 100% καθαρής ενέργειας.
Προσφέρουμε πάνω από 15 μοντέλα αεριοποίησης για την αξιοποίηση της Βιομάζας σε συμπαραγωγή ενέργειας .
Μέσα από συνεργασίες ,συμφωνίες και αντιπροσωπείες από ΗΠΑ , ΕΥΡΩΠΗ & ΑΣΙΑ διαχειριζόμαστε ένα ευρύ φάσμα Α΄ υλών από Βιομάζα.
Παράγουμε 100% καθαρή ενέργεια .
Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας
green energy
TEAM ENERGY
E-mail  info@teamenergy.gr  - teamenergy10@gmail.com