Επενδύουμε στην υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών γνωρίζοντας τις ανάγκες του κάθε έργου, παρέχουμε άριστη τεχνική υποστήριξη σε όλο το φάσμα της ολοκλήρωσης του έργου αλλά και μετά την ολοκλήρωση του.

Η άρτια τεχνική κατάρτισή μας, σε συνδυασμό με την εμπειρία μας, εγγυώνται τη ποιότητα και την ασφάλεια στην κατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την υλοποίηση οικοδομικών έργων, όπως:
Οικιακές Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Επαγγελματικών Χώρων
Φωτισμός
Αυτοματισμοί
Εξοικονόμηση κατ’ οίκον
Ανακαίνιση-ανακατασκευή
Συντήρηση-επισκευή
Η εταιρεία μας TEAM ENERGY καλύπτει όλο το φάσμα των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών έργων , είτε σαν κύρια εργολάβος είτε στο πλαίσιο συνεργασιών με άλλες τεχνικές εταιρείες ανάλογα με το είδος του έργου.
Η ευθύνη μιας εταιρείας που σέβεται τον πελάτη της δε σταματά στο σχεδιασμό και την κατασκευή ενός έργου, αλλά αφορά και την περαιτέρω επίβλεψη και υποστήριξή του.
Πιστή σε αυτή την αρχή, η εταιρεία μας αναλαμβάνει :
Τη Συντήρηση
και τη
Τεχνική Υποστήριξη Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας
TEAM ENERGY
E-mail  info@teamenergy.gr  - teamenergy10@gmail.com
green energy