Δασικά υπολείμματα .
Αγροτικά υπολείμματα .
Ενεργειακές καλλιέργειες .
Κάθε μονάδα σχεδιάζεται  σύμφωνα με το είδος της  Α΄ ύλης  που θα διαχειριστή για την συμπαραγωγή ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας .
Ανάλογα με το είδος , τα χαρακτηριστικά και την ετήσια ποσότητα  Α΄ ύλης  επιλέγουμε ( σε συνεργασία με τα εργοστάσια κατασκευής εξοπλισμού ) τον απαραίτητο εξοπλισμό και τεχνολογία ( Αεριοποίηση , Πυρόλυση , κλπ ) για την συμπαραγωγή 100% καθαρής ενέργειας .
Όλες οι μονάδες μας σχεδιάζονται για συνεχή λειτουργία 24/7/365 (αφαιρούνται οι χρόνοι συντήρησης ) ή 8.000 - 8300 ώρες λειτουργίας ετησίως , πλήρως αυτοματοποιημένες με συνεχή απομακρυσμένη παρακολούθηση ( στην προμήθεια Α΄ ύλης , στην ομαλή λειτουργία όλου του βασικού εξοπλισμού , στην παρακολούθηση των καυσαερίων , στην 24ωρη καταγραφή αποτελεσμάτων κλπ .)
Η συντήρηση ( service ) γίνεται από πιστοποιημένα συνεργεία μας  σε συνεργασία με τις εταιρείες κατασκευής του εξοπλισμού .
Σε  κάθε μονάδα δημιουργείτε εξ αρχής αποθήκη συντήρησης με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά όλου του εξοπλισμού , που καλύπτουν τις ανάγκες από 1 έως και 5 έτη.
Όλος ο εξοπλισμός και η κατασκευή μονάδων Βιομάζας είναι  πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και παρέχονται με πιστοποιητικά και τη σήμανση CE  που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτονται με εργοστασιακές και κατασκευαστικές εγγυήσεις .
Διαχειριζόμαστε  όλα τα είδη Βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας ( Ηλεκτρικής & Θερμικής )
όπως :
Α.
Β.
ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ  750 Kwe ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  Αεριοποίηση Βιομάζας ( WoodChips / Μπριγκέτες Δασικά & Αγροτικά υπολείμματα ) αποτελείται από τα ακόλουθα :
Το σύστημα αεριοποίησης καθοδικής ροής (Downdraft)
Το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμων βιομάζας που αποτελείται από τη Χοάνη καυσίμου ,την  μεταφορική ταινία τροφοδοσίας και το κάδο (Skip) φόρτωσης.
Μετρητής  υγρασίας Α΄ ύλης καυσίμου βιομάζας.
Αυτόματη ανάφλεξη αεριοποιητή (δεν απαιτείται συνεχή φλόγα έναρξης) σε συνδυασμό με αυτόματη εκκίνηση και σταμάτημα ολόκληρης της μονάδας
Πίνακα ελέγχου του αεριοποιητή Siemens PLC με βάση SCADA .
Σύστημα ανάκτησης θερμότητας
Σύστημα καθαρισμού και ψύξης του ακατέργαστου αερίου σύνθεσης (syngas)
Στεγνό καθάρισμα αερίου και σύστημα ψύξης αποκλειστικής εκμετάλλευσης (βιομηχανικής ιδιοκτησίας )
Το Αυτοματοποιημένο ( ultra) συστήματος   καθαρισμού του αερίου.
Φίλτρα καθαρισμού αερίου και προστασίας .
Το σύστημα επεξεργασίας συμπυκνώματος .
Το Υποσύστημα απομάκρυνση συμπυκνωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του νερού που τα ψύχει και παγωμένο νερό που ψύχει τους εναλλάκτες θερμότητας . Εναλλακτικά το σύστημα ψύξης γίνεται και με  ξηρή ψύξη ( χωρίς νερό )
Σύστημα Εξάτμισης του αερίου από θερμικά απόβλητα του εξατμιστή .
Το Υποσύστημα εκκίνησης
Το Σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας του αερίου,
Σύστημα ελέγχου PLC  Siemens με κεντρικό επεξεργαστή και οθόνη αφής Siemens , το οποίο παρακολουθεί όλες τις σημαντικές παραμέτρους της διαδικασίας, ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του εξοπλισμού , καθώς και να διατηρεί την παραγωγή  αερίου που απαιτείται για το τρέχον φορτίο του κινητήρα ( Η/Ζ ).
Το προ-προγραμματισμένο σύστημα ελέγχου με Woodwardeas Ygen 3200 ελεγκτή για την διαχείριση του κινητήρα και της γεννήτριας συμπεριλαμβανομένου συγχρονισμού και τη δύναμη εισαγωγών-εξαγωγών από και προς το δίκτυο .
Σύστημα αφαίρεσης τέφρας / char με υδρόψυκτο κεκλιμένο κοχλία μεταφοράς από την περιοχή του αεριοποιητή στο τελικό σημείο διάθεσης.
Αυτόματο σύστημα κόσκινο για τον διαχωρισμό της τέφρας και λεπτού κάρβουνου , από μεγάλα κομμάτια.
Σύστημα συναγερμού και αναγγελίας μαζί , απαραίτητο σύστημα για την πρόβλεψη έκτακτης διακοπής του αεριοποιητή .
Το Συστήματος πλινθοποίησης  Βιομάζας ( Προαιρετικό αν απαιτείται)
Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας
green energy
ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
TEAM ENERGY
E-mail  info@teamenergy.gr  - teamenergy10@gmail.com
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ