Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας
Πυρολυτική Αεριοποίηση.
Η τεχνολογία αυτή είναι ικανή για τη παραγωγή καυσίμου βιοντίζελ μεταφοράς,   καθώς και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το πλεόνασμα της διεργασίας μέσα απο μια ευρεία ποικιλία Α΄ υλων  που συναντάμε συνήθως σε ιατρικά απόβλητα, ΑΣΑ διαλογής (μη ανακυκλώσιμα μικτά πλαστικά? Όχι PVC), τα χρησιμοποιημένα ελαστικά, βιομάζα, και γεωργικά απόβλητα, κλπ.
Τα απόβλητα Ελαστικών  , ιδιαίτερα οταν είναι σε σωρούς, δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία  και το περιβάλλον  από τις πυρκαγιές και τη συγκέντρωση του νερού που εκτρέφει έντομα και ασθένειες.
Κατά μέσο όρο, χρειάζονται 22 λίτρα αργού πετρελαίου, χάλυβας, φυσικό καουτσούκ,  ένα μεγάλο ποσό ενέργειας, και άλλους πόρους για να παράγουν ένα ενιαίο ελαστικό.
Μέσω της Πυρόλυσης ένα ελαστικό ( μεγάλου μεγέθους) μπορεί να μας  παράγει περισσότερο από ένα γαλόνι υψηλής ποιότητας καυσίμου πετρελαίου περίπου, 6 κιλά μαύρου άνθρακα, και 3 λίβρες χάλυβα.
Αυτοί οι πολύτιμοι πόροι μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται ως προϊόντα για διεργασίες, αντί να αφήνονται πεταμένα στην ύπαιθρο ή σε παράνομες χωματερές ή σε αποθήκες ως  επικίνδυνα αποθέματα.
Πυρόλυση σημαίνει διάσπαση μιας ουσίας ή ουσιών με θέρμανση απουσία οξυγόνου.
Στην πράξη αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή αζώτου στο κλίβανο καύσης στην αρχή τουλάχιστο της θέρμανσης.
Η ετερογενής και μη ομοιόμορφη παρουσία στα απόβλητα διαφορετικών ειδών πολυμερών πολλές φορές προβληματίζει τους ενασχολούμενους με την ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης, αφού η θερμική κατεργασία των λυμάτων παράγει μια μεγάλη σειρά δευτερογενών προϊόντων που δεν είναι πάντα τόσο χρήσιμα και η δημιουργία τους επιβαρύνει έμμεσα το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Νοσοκομειακά Ιατρικά  Απόβλητα.
Τα Ιατρικά Αποβλήτων από τα Δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και ιατρεία επεμβάσεων απλά καίγονται  σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ορυκτών καύσιμων ή μεταφέρονται σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων ως στερεά αστικά απόβλητα .
Η πρακτική αυτή προκάλεσε πολλά προβλήματα για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια προκαλώντας δημόσια κατακραυγή .
Μία από τις σημαντικότερες αρνητικές συνέπειες της αποτέφρωσης ήταν η χημικές εκπομπές και τα αιωρούμενα σωματίδια που παράγονται και απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα. Σχεδόν το 50% ή και περισσότερο των ιατρικών  αποβλήτων αποτελείται από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) πλαστικό, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι μη-ανακυκλώσιμο και μια σημαντική πηγή διοξίνης οξείδιο του αζώτου (ΝΟχ), Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα ( CO 2 ), και βαρέα μέταλλα όταν αποτεφρώνονται.
Καθώς τα πρότυπα ποιότητας του αέρα ( εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων ) έχουν γίνει πιο αυστηρές, οι προηγούμενες ανεξέλεγκτες ιατρικές εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων  έκλεισαν ( Ευρώπη και Αμερική )λόγω των επιπέδων τους σε  CO 2 , NOx και CO από τις εκπομπές , το υψηλό κόστος συντήρησης , και το απαγορευτικό κόστος της μετασκευής αποτεφρωτήρων ώστε να  πληρούν τις προδιαγραφές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Αυτό έχει ήδη συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός των αποτεφρωτήρων να έχουν αποξηλωθεί και να κλείσουν.
Η Μονάδα Πυρολιτικής Αεριοποίησης της εταιρείας μας  έχει σχεδιαστεί για να επεξεργάζεται τα Νοσοκομειακά ιατρικά απόβλητα «Κόκκινη τσάντα» και αποβλήτων εν γένει.
Ένα μεγάλο τμήμα του συνόλου των αποβλήτων που περιλαμβάνει μολυσμένους επιδέσμους, γάζες, βαμβάκι, χαρτιά, ποδιές, κλινοσκεπάσματα, γάντια λατέξ, μάσκες, δοχεία αναρρόφησης και σφουγγάρια, μολυσμένες βελόνες, σύριγγες, σύριγγες που περιέχουν υγρά, νυστέρια, γυάλινους δοκιμαστικούς σωλήνες, δίσκους , πλάκες κλπ.
Μικτά Πλαστικά Απόβλητα
Η Μονάδα Πυρολιτικής Αεριοποίησης  μετατρέπει θερμικά τα Μικτά Πλαστικά Απόβλητα  ( μη ανακυκλώσιμα μικτά πλαστικά  από διαλογή αστικών στερεών αποβλήτων  όχι PVC) σε ένα λάδι υψηλής ποιότητας κατηγορίας # 2 καυσίμου ή συνθετικό ντίζελ.
Τα πυρολυτικά υγρά που παράγονται δια πυρολύσεως Ι μπορεί να χρησιμοποιηθούν απευθείας ως καύσιμο θέρμανσης ,  σε stand-by γεννήτριες ντίζελ,  σε οχήματα, και ως απόσταγμα πρώτης ύλης για τα διυλιστήρια.
Το περίσσιο αέριο syngas που παράγεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η αιθάλη υποπροϊόν που έχει απομείνει από την πυρολυτική διαδικασία θα παρέχει μια πρόσθετη πηγή εσόδων.
Αυτό το προϊόν Α΄ ύλης  μπορεί να χρησιμοποιηθεί  σε μελάνια και βαφές, και ως υλικό για την παραγωγή νανο-σωματιδίων που χρησιμοποιείται στην προηγμένη τεχνολογία σε κυψέλες καυσίμου και μπαταρίες.
Γεωργικά απόβλητα
Η Μονάδα τεχνολογίας πυρόλυσης II επεξεργάζεται βιομάζα απο Γεωργικά απόβλητα , τα ροκανίδια ξύλου,  και τα φύκια άμεσα σε βιοντίζελ υψηλής αξίας κετανίου, χωρίς περιεκτικότητα σε θείο  .
Η αιθάλη ως υποπροϊόν που έχει απομείνει από την πυρολυτική διεργασία, που συνήθως αναφέρεται ως βιοκάρβουνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως γεωργικό λίπασμα τροποποίησης του εδάφους και ως δέσμευση CO 2 .
Χρησιμοποιώντας μία από τις προαιρετικές θερμικές μονάδες μας ( επιπλέον εξοπλισμός ) θα αναβαθμίσετε τον αγροτικό ανθρακα «agrichar" σε ένα υψηλής ποιότητας ενεργού άνθρακα κατάλληλο για εφαρμογές επεξεργασίας νερού.
Οι τεχνολογία  Πυρολυτικής Αεριοποίησης είναι  εμπορικά αποδεδειγμένη  τεχνολογία ικανή για τη παραγωγή βιοκαυσίμων .
Η κατασκευή των μονάδων είναι σε συνεργασία Αμερικάνικης και Ιαπωνικής τεχνολογίας με έδρα της ΗΠΑ.
Κάθε μονάδα σχεδιάζεται αυστηρά σύμφωνα με τα απόβλητα που θα διαχειριστεί , καθώς και την εμπορική ή μη διάθεση του τελικού προϊόντος.
Ο ακριβής σχεδιασμός , η επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού και η οικονομικοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης  γίνεται με βάση στοιχείων αναφορικά με τα απόβλητα διαχείρισης μετά από τεχνικοοικονομική μελέτη που γίνεται από τη κατασκευάστρια εταιρεία ( Αμερική ),  η οποία και κοστολογείται  εφόσον υπάρχει αρχική συμφωνία με ένα αρχικό κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης .
Οι μονάδες αυτές και οι ποιο πάνω διαδικασίες απευθύνονται σε ώριμους αδειοδοτικά επενδυτές με εξασφαλισμένη πρώτη ύλη.
Για νέους επενδυτές  ( αρχικό στάδιο για την  αδειοδότηση ) επικοινωνήστε μαζί μας για την σύνταξη και κατάθεση μελέτης  από την εταιρεία μας .         
TEAM ENERGY
TEAM ENERGY
E-mail  info@teamenergy.gr  - teamenergy10@gmail.com
green energy