Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον θεωρείται το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που αλληλοεπιδρώντας επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη της κοινωνίας και γενικότερα την οικολογική ισορροπία.
Το περιβάλλον αποτελούν το έδαφος, το υπέδαφος, τα υπόγεια και επιφανειακά νερά, η θάλασσα, ο αέρας, η χλωρίδα, η πανίδα, οι φυσικοί πόροι και τα στοιχεία πολιτισμού έτσι όπως διαμορφώθηκαν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Τα παραπάνω στοιχεία, με την πάροδο των αιώνων, έχουν έρθει σε μια πολύπλοκη κατάσταση αλληλοεπιδράσεων και ισορροπιών και έχουν διαφοροποιηθεί σε πολλά μικρά και μεγάλα οικοσυστήματα.
«Η ιστορία της προσπάθειας του ανθρώπου να υποτάξει τη φύση είναι συνάμα και η ιστορία της υποταγής του ανθρώπου από τον άνθρωπο» 
Max Horkheimer
Νερό, τροφή, οξυγόνο, ενέργεια και τόσα άλλα...
Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το περιβάλλον με πολλούς τρόπους, βασικής σημασίας για τη ζωή του.
Οφείλει να διαφυλάσσει το περιβάλλον του και να το εκμεταλλεύεται με σύνεση: διακυβεύεται η υγεία του, ακόμη και η ίδια η επιβίωσή του.
Μετά τη βιομηχανική επανάσταση έχει παρατηρηθεί μεγάλη ανθρώπινη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και της οικονομικής ανάπτυξης.
Στις μεγάλες πόλεις συγκεντρώνεται ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων, σε μια πολύ μικρή όμως έκταση.
Έτσι, οι δραστηριότητες των ανθρώπων αυτών αθροίζονται συνεχώς και φτάνουν σε τέτοιο σημείο που το φυσικό περιβάλλον δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα την εμφάνιση οικολογικών προβλημάτων.
Έτσι ρυπαίνεται η ατμόσφαιρα και οι υδάτινοι πόροι, κυρίως από τις καύσεις στους κινητήρες των μέσων μεταφοράς (οχημάτων), στους καυστήρες των κατοικιών και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Με ανάλογο τρόπο ρυπαίνονται και τα ύδατα των θαλασσών και των ποταμών, τα απορρίμματα αυξάνονται συνεχώς (συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων για την υγεία τοξικών και πυρηνικών αποβλήτων), ενώ καταστρέφεται και το έδαφος, διότι οι ανάγκες των ανθρώπων είναι όλο και περισσότερες και έτσι εκχερσώνονται εκτάσεις για οικοδόμηση κτηρίων ή καλλιέργεια
Το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος είναι πρωταρχικής σημασίας για την υγεία, την ανάπτυξη και την ευημερία του.
Δυστυχώς, σήμερα, όλοι παραδέχονται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από την παράλογη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από τον ίδιο τον άνθρωπο ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται πως έτσι καταστρέφει το "μεγάλο σπίτι" μέσα στο οποίο ζει η ανθρωπότητα αλλά και ο ίδιος.
Μπροστά μας, λοιπόν, προβάλλει η ανάγκη για προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος για να μπορέσει η ανθρωπότητα να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Όταν λέμε φυσικό περιβάλλον εννοούμε το χώρο που μας περιβάλλει και μέσα στον οποίο ζούμε, κινούμαστε, αναπτυσσόμαστε και ψυχαγωγούμαστε.
Είναι με λίγα λόγια η φύση γύρω μας, τα δέντρα, το νερό, ο αέρας, το φως κ.λ.π. `
Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να ζήσει ο άνθρωπος.
Χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξει ζωή.
Όλα αυτά τα τόσο σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος κινδυνεύουν από τις δραστηριότητες του ίδιου του ανθρώπου
Δείτε σχετικά βίντεο
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απόβλητα: πρόβλημα ή πόρος ;

Μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία

Η ενέργεια προσφέρει στους ανθρώπους άνεση και κινητικότητα και είναι απαραίτητη για τη δημιουργία βιομηχανικού, εμπορικού και κοινωνικού πλούτου.
Από την άλλη, όμως, η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας ασκούν σημαντικές πιέσεις στο περιβάλλον (όπως η παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, η διύλιση πετρελαίου και η τελική του χρήση στα νοικοκυριά, τις υπηρεσίες, τη βιομηχανία και τις μεταφορές).
Στις εν λόγω πιέσεις συγκαταλέγονται και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων, η χρήση των γαιών, τα παραγόμενα απόβλητα και οι πετρελαιοκηλίδες. που συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος, ζημιώνουν τα φυσικά οικοσυστήματα και το τεχνητό περιβάλλον και επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.
Η καύση ορυκτών καυσίμων κατά τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι σε γενικές γραμμές υπεύθυνη για την αύξηση των συγκεντρώσεων του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, και κατά συνέπεια για την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας και για την αλλαγή του κλίματος.
Η αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση CO2, του σημαντικότερου από τα αέρια που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο γίνεται η παραγωγή ενέργειας. Οι περισσότερες χώρες βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα) για την ικανοποίηση της ενεργειακής τους ζήτησης.
Η καύση των καυσίμων αυτών είναι απαραίτητη, ώστε η θερμότητα που εκλύεται κατά τη διαδικασία αυτή να μετατραπεί σε ενέργεια.
Ο άνθρακας του καυσίμου αντιδρά με το οξυγόνο σχηματίζοντας CO2 που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα.
Παράλληλα απελευθερώνονται και ατμοσφαιρικοί ρύποι (διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου και σωματίδια) με αντίστοιχες επιπτώσεις για την ποιότητα της ατμόσφαιρας.
Ωστόσο, χάρη σε τεχνικά μέτρα και βελτιώσεις στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, οι εκπομπές των ατμοσφαιρικών ρύπων έχουν σημειώσει πτώση κατά τις τελευταίες δεκαετίες.
Ο μέσος Ευρωπαίος χρησιμοποιεί ετησίως το ισοδύναμο 3,7 τόνων πετρελαίου για ηλεκτρισμό, θέρμανση και μεταφορές.
Τούτο αντιστοιχεί σε εκπομπές 7,8 τόνων CO2 που σχετίζεται με την ενέργεια. μέγεθος που ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών και εξαρτάται εν μέρει από το βαθμό εξοικείωσης με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Οι μεταφορές είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας στη χρήση ενέργειας από το 1990 και πλέον είναι ο περισσότερο ενεργοβόρος.
Ενέργεια & Περιβάλλον
Αστικό περιβάλλον
Η Ευρώπη αποτελεί ένωση μικρών και μεγάλων πόλεων.
Περίπου το 75% του πληθυσμού της ΕΕ έχει επιλέξει να ζει σε αστικές περιοχές.
Όμως οι συνέπειες της αστικοποίησης επεκτείνονται πέραν των ορίων των πόλεων. Οι ευρωπαίοι έχουν υιοθετήσει τον αστικό τρόπο ζωής και χρησιμοποιούν παροχές της πόλης, όπως πολιτιστικές, εκπαιδευτικές ή υγειονομικές υπηρεσίες.
Αν και αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την οικονομία της Ευρώπης και παράγοντα που δημιουργεί ευρωπαϊκό πλούτο, οι πόλεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από πόρους εξωαστικών περιοχών προκειμένου να καλύψουν τη ζήτηση για πόρους όπως ενέργεια, νερό, τρόφιμα και για να διοχετεύσουν απορρίμματα και εκπομπές.
Η αστικοποίηση στην Ευρώπη αποτελεί διαρκές φαινόμενο, τόσο όσον αφορά την επέκταση της αστικής γης όσο και την αύξηση του πληθυσμού. Ενώ η αστική ανάπτυξη προσλαμβάνει πολλές μορφές σε ολόκληρη την Ευρώπη, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο αστικό και το αγροτικό στοιχείο είναι ασαφής.
Σήμερα, ο περιαστικός χώρος αυξάνεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεγάλες πόλεις. Το σχέδιο για τις σχέσεις περιαστικών χρήσεων γης (PLUREL) δημιουργήθηκε για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών και εργαλείων σχεδιασμού και πρόβλεψης που είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση βιώσιμων σχέσεων χρήσης αγροτικής-αστικής γης.
Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις και οι ευκαιρίες αστικοποίησης συνδέονται στενά.
Πολλές πόλεις πασχίζουν να αντιμετωπίσουν κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που οφείλονται σε παράγοντες πίεσης όπως ο υπερπληθυσμός ή η υποβάθμιση, οι κοινωνικές ανισότητες, η ρύπανση και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Από την άλλη πλευρά, η εγγύτητα των ανθρώπων, των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών παρέχει ευκαιρίες για την ανοικοδόμηση μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί πιο αποδοτικά τους πόρους.
Ήδη η πυκνότητα του πληθυσμού στις πόλεις συνεπάγεται συντομότερες διαδρομές προς την εργασία και τις υπηρεσίες και περισσότερο περπάτημα, εντατικότερη χρήση του ποδηλάτου ή των μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ τα διαμερίσματα σε πολυκατοικίες ή συγκροτήματα απαιτούν λιγότερη θέρμανση και λιγότερο χώρο ανά άτομο.
Ως επακόλουθο, οι κάτοικοι των πόλεων καταναλώνουν κατά μέσο όρο λιγότερη ενέργεια και καταλαμβάνουν λιγότερη γη κατά κεφαλήν σε σύγκριση με τους κατοίκους της υπαίθρου.
Η μεγάλη πρόκληση για τις αστικές περιοχές της Ευρώπης είναι να βρεθούν οι ισορροπίες ανάμεσα στις συμπαγείς περιοχές υψηλής πυκνότητας, αφενός, και την ποιότητα ζωής σε ένα υγιές αστικό περιβάλλον, αφετέρου.
Πολιτικές της ΕΕ
Οι πόλεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη στο σύνολό της.
Η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να επιτρέπει στις μικρές και μεγάλες πόλεις τη βιώσιμη διαχείριση των περιοχών τους.
Οι βιώσιμες πόλεις θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη αποδοτικότητας πόρων στην Ευρώπη, κάτι που συνιστά σημαντικό στόχο για τη στρατηγική "Ευρώπη 2020.  
Η ολοκλήρωση πολιτικών μεταξύ του ευρωπαϊκού και του τοπικού επιπέδου, καθώς και οι νέες μορφές διακυβέρνησης, είναι βασικά στοιχεία για την πλήρη αξιοποίηση της αστικοποίησης. Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το βραβείο «Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης» ή το Σύμφωνο των Δημάρχων, στο πλαίσιο των οποίων οι πόλεις συνεργάζονται οικειοθελώς με την ΕΕ, σηματοδοτούν αυτή τη νέα κατεύθυνση πολιτικής.
Υλοποιούν τη θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον  και συμπληρώνουν πολιτικές της ΕΕ για τις πόλεις είτε άμεσα, όπως οι οδηγίες για την ποιότητα του αέρα , τον περιβαλλοντικό θόρυβο  και τα αστικά λύματα , είτε έμμεσα, όπως η οδηγία για τις πλημμύρες .
Αυτές οι πολιτικές συγκροτούν το πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον της Ευρώπης, το οποίο επίσης περιλαμβάνει αστικές πολιτικές της ΕΕ σε σχέση με άλλους τομείς, όπως ο Χάρτης της Λειψίας για την αειφόρο ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων , η αστική διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή ή το σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα .

Δραστηριότητες του ΕΟΠ
Ο ΕΟΠ αξιολογεί τακτικά το αστικό περιβάλλον στην Ευρώπη - τάσεις στην κάλυψη γης, κατανάλωση και ποιότητα περιβάλλοντος - όπως η θεματική αξιολόγηση Αστικό περιβάλλον της έκθεσης State of the Environment Report 2010 (SOER 2010) (Η κατάσταση του περιβάλλοντος).
Στόχος του ΕΟΠ είναι να εντάξει το αστικό περιβάλλον στο ευρύτερο πλαίσιο για την παροχή ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις, που πραγματοποιεί σύνδεση με τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές παραμέτρους.
Ο ΕΟΠ παρέχει ή διαθέτει σύνολα δεδομένων για το αστικό περιβάλλον ολόκληρης της Ευρώπης, όπως ο αστικός άτλαντας, η βάση δεδομένων AirBase και η υπηρεσία ενημέρωσης και παρατήρησης για την Ευρώπη, με αντικείμενο το θόρυβο (Noise Observation and Information Service for Europe ή NOISE).
Αυτά τα δεδομένα παρατίθενται συγκεντρωτικά μαζί με σύνολα δεδομένων για το αστικό περιβάλλον από άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του αστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη en (IUME) , στην οποία ο ΕΟΠ συνεργάζεται με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς προκειμένου να βελτιώσει τη βάση δεδομένων για το αστικό περιβάλλον.
TEAM ENERGY
E-mail  info@teamenergy.gr  - teamenergy10@gmail.com
green energy