Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας
TEAM ENERGY    

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ  ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
Με τον όρο υδροπονία εννοούμε κάθε καλλιέργεια φυτών που γίνεται σε οποιοδήποτε υπόστρωμα, εκτός του εδάφους ή εδαφικών μιγμάτων.
Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες υδροπονικών καλλιεργειών.
Αυτές που γίνονται πάνω σε νερό (N.F.T.) κι αυτές που γίνονται πάνω σε αδρανή υποστρώματα (πετροβάμβακας , περλίτης κ.λπ.)
Όταν λέμε αδρανές υπόστρωμα , εννοούμε ότι δεν παρέχει καθόλου θρεπτικά στοιχεία στα φυτά και για το λόγο αυτό όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται η καλλιέργεια χορηγούνται με τη μορφή θρεπτικού διαλύματος.
                               ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
Τι είναι όμως η υδροπονία;
Πρόκειται για την παραγωγή κατά την οποία τα φυτά μεγαλώνουν στο νερό αντί για το χώμα.
Με αυτό τον τρόπο η ρίζα του φυτού απορροφά όσο νερό θέλει, ενώ το υπόλοιπο ανακυκλώνεται και χρησιμοποιείται ξανά, με αποτέλεσμα στην υδροπονία να ξοδεύεται 40-60% λιγότερο νερό από ό,τι στις συμβατικές καλλιέργειες.
Φυσικά προϊόντα όπως ο πετροβάμβακας ή ο περλίτης χρησιμοποιούνται αντί για χώμα και οι καλλιέργειες τροφοδοτούνται με θρεπτικές ουσίες, απαραίτητες για σωστή ανάπτυξη και απόδοση των φυτών.
Η υδροπονία έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα, αν ληφθεί υπόψη η πίεση και η ζήτηση που δέχεται το υδάτινο κεφάλαιο.                                                                                                                                                
Τα πλεονεκτήματα μιας υδροπονικής καλλιέργειας σε σύγκριση με τη συμβατική στο έδαφος είναι τα εξής:
• Επιτρέπει την άμεση τροποποίηση περιβάλλοντος ρίζας
• Οικονομία σε νερό και λιπάσματα.
• Αύξησης της παραγωγής λόγω φωτεινότητας.
• Απαλλαγή από τις ασθένειες του εδάφους και το κόστος της απολύμανσης, που είναι συνήθως σημαντικό.
• Διευκόλυνση αυτοματοποίησης της άρδευσης και της λίπανσης.
• Εξοικονόμηση νερού και θρεπτικών στοιχείων, γιατί περιορίζονται οι απώλειες από επιφανειακές διαρροές και βαθιά διείσδυση του νερού στο έδαφος
• Απλοποίηση του προγράμματος εργασιών της παραγωγικής επιχείρησης, γιατί δεν απαιτείται η δημιουργία ειδικών εδαφικών μειγμάτων για την ανάπτυξη των νεαρών φυτών και
• Περιορισμός της σκληρής χειρωνακτικής εργασίας, που είναι αναγκαία στις καλλιέργειες εδάφους, όπως κατεργασία εδάφους, φύτεμα, ζιζανιοκτονία.
Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της υδροπονικής καλλιέργειας είναι:
• Απαιτούνται αρκετά μεγάλες δαπάνες επένδυσης
• Είναι σχετικά ευαίσθητο σύστημα καλλιέργειας χωρίς μεγάλες ανοχές λαθών
• Απαιτούνται περισσότερες γνώσεις από τον καλλιεργητή
Πέρα από τα οφέλη για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, η επέκταση των υδροπονικών καλλιεργειών θα μπορούσε να δώσει λύσεις σε μια σειρά από περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων, αλλά και της υπερκατανάλωσης νερού για άρδευση, ιδιαίτερα σε περιόδους παρατεταμένης λειψυδρίας.
 Όπως αναφέρουν ειδικοί επιστήμονες, αν όλες οι καλλιέργειες της Ελλάδας ήταν υδροπονικές, τότε το 85% που καταναλώνει σήμερα ο αγροτικός τομέας σε νερό θα γινόταν αυτόματα 50%.
«Στην Ολλανδία, όπου το 90% της παραγωγής προέρχεται από υδροπονικές καλλιέργειες, η μέθοδος αυτή έδωσε ανταγωνιστικότητα στη χώρα απέναντι στον χαμηλού κόστους Νότο.
Το κόστος μετασχηματισμού μιας θερμοκηπιακής καλλιέργειας σε υδροπονική είναι σχετικά μικρό και μπορεί να αποσβεστεί σε ένα-δύο χρόνια. Αν αυτό συνδυαστεί με τις παρεχόμενες διαρθρωτικές ενισχύσεις, το όλο εγχείρημα μπορεί να αποτελέσει μια δελεαστική επιχειρηματική πρόταση».
Τα υδροπονικά για τα οποία μιλάμε είναι επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου και έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για τον επενδυτή όσο και για τον καταναλωτή, καθώς το προϊόν που φτάνει στο τραπέζι του είναι απολύτως ασφαλές και βιολογικό. Είναι απόλυτα ελεγχόμενο».
Με ένα μελετημένο κι επιστημονικά εξελιγμένο σύστημα μπορούμε να ταΐζουμε το φυτό με ό,τι εμείς επιλέγουμε. Δεν μπαίνει τίποτε που να μη μπορούμε να ελέγξουμε.
Οι μεγάλες μονάδες με 50, 80, 100 στρέμματα θερμοκηπίου, είναι σκεπασμένες με γυαλί και το προϊόν δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Μπορεί να είναι οτιδήποτε.
Απευθύνονται αποκλειστικά στο εξωτερικό.
Η αγορά είναι τεράστια.  Είναι λάθος το να μην μιλάμε γι' αυτήν.
Όταν απευθυνόμαστε σε ένα καταναλωτικό κοινό 500.000.000 Ευρωπαίων, μαϊντανό να πουλάμε, έχουμε καλές πιθανότητες όσο μικρό κι αν είναι το ποσοστό που μπορεί να καταλάβουμε.
Τα θερμοκήπια ξεκινούν με κανονικό business plan, κάτι που είναι δύσκολο να γίνει στο χωράφι.
Δεν κινδυνεύουν από παγωνιά ή καύσωνα άρα εφόσον μιλάμε για προβλέψιμη παραγωγή, μιλάμε και για κανονική χρηματοδότηση.                                                                                               
Η υδροπονία κερδίζει διαρκώς έδαφος και αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως αποτέλεσμα των σύγχρονων απαιτήσεων για εξασφάλιση ικανοποιητικής παραγωγής τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.
Η είσοδος των υδροπονικών καλλιεργειών στα θερμοκήπια και η σωστή διαχείριση τους έχει πρωταρχική σημασία για να μπορέσει η χώρα μας, να συμβαδίσει με τους συνεχώς αυξούμενους ρυθμούς των απαιτήσεων της διεθνούς αγοράς και των ανταγωνισμό.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
1MW ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( ΣΗΘ )  
ΜΑΖΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ
ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 10 ΣΤΡ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ    
TEAM ENERGY
E-mail  info@teamenergy.gr  - teamenergy10@gmail.com
green energy