Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας
Προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού των έργων από το αρχικό τους στάδιο.
Αυτό περιλαμβάνει τη μελέτη , τη σχεδίαση , την κατασκευή        και τη συντήρηση του έργου με την βοήθεια επιλεγμένων εξωτερικών συνεργατών ( ανάλογα με την φύση του έργου ),             προχωράμε στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών  και προετοιμασία λεπτομερούς προγράμματος κατασκευής.
Μέλημά μας είναι να προσφέρουμε λύσεις υψηλής αισθητικής, πολύ καλής λειτουργικότητας και ρεαλιστικού κόστους.
Στόχος μας είναι να δώσουμε αυτό που θέλει ο πελάτης με υψηλή ποιότητα κατασκευής, αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και λογική τιμολόγηση.
Χρησιμοποιούμε άριστο δυναμικό και προσεκτικά επιλεγμένους προμηθευτές και υπεργολάβους
( ανάλογα με τη φύση του έργου ).
Οι υπηρεσίες της  TEAM ENERGY , είναι το αποτέλεσμα έρευνας, ανάπτυξης και επένδυσης σε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.
Το αποτέλεσμα όλης της παραγωγικής διαδικασίας είναι οι προηγμένες λύσεις μας και οι αποτελεσματικές υπηρεσίες μας.
Όλες οι δραστηριότητές της είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθεσίες σε Εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο .
Ακολουθούμε σύγχρονες μεθόδους αφήνοντας πίσω τεχνικές του παρελθόντος όπου μπορεί να είναι φθηνές επιλογές αλλά ακατάλληλες για το σημερινό ανταγωνισμό και τις απαιτήσεις των πελατών.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Με σεβασμό στον Ανθρωπο & στο Περβάλλον
Τελικός σκοπός μας είναι να εγκαταστήσουμε σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.
TEAM ENERGY
E-mail  info@teamenergy.gr  - teamenergy10@gmail.com
green energy