Η επόμενη μέρα στην αγορά των φωτοβολταϊκών, αλλά και στην αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, «ακούει» στο όνομα Net Metering.
Είναι ο νέος τρόπος αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που μετά την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης ισχύει  και στην Ελλάδα, μετά την επιτυχία που είχε η μέθοδος αυτή σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και Αμερικής.
Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας

Είναι γεγονός ότι, η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών σε όλη την Ευρώπη την τελευταία δεκαετία ήταν εντυπωσιακή.

Παρά την κρίση, χιλιάδες μικροί και μεγάλοι επενδυτές εκμεταλλεύθηκαν τις υψηλές εγγυημένες τιμές πώλησης (Feed in Tariff) και τοποθέτησαν τα κεφάλαια τους σε έναν πολλά υποσχόμενο και αναπτυσσόμενο κλάδο.

Σήμερα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Ο μεγάλος αριθμός εγκαταστάσεων και οι υψηλές τιμές πώλησης (FiT), δημιούργησαν μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις που επιβάρυναν τον τελικό καταναλωτή και έφεραν τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν στο όριο της κατάρρευσης.

Οι τοπικές κυβερνήσεις αναγκάστηκαν όχι μόνο να μειώσουν δραστικά τις εγγυημένες τιμές πώλησης, αλλά επιχείρησαν επιπλέον να μειώσουν τις τιμές πώλησης ακόμα και στις ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις.

Η απότομη πτώση της ζήτησης έφερε την κρίση και στον κλάδο των φωτοβολταϊκών, τη στιγμή, που η Ευρώπη ανακοινώνει αυξημένους στόχους για τη διείσδυση των ΑΠΕ.

Είναι προφανές ότι, οι νέοι αυξημένοι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν με το ισχύον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Αυτό πρέπει να αλλάξει κινούμενο προς νέες κατευθύνσεις που θα εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα μια σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη των ΑΠΕ.

 

Η εφαρμογή του Net metering στη χώρα μας

Το Net metering είναι μια ουσιαστικά νέα πολιτική αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι καταναλωτές που έχουν ή θα έχουν, συνήθως μικρές μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως ένα φ/β σύστημα ή μια μικρή ανεμογεννήτρια, κτλ.),  θα μπορούν να συμψηφίζουν την παραγόμενη με την καταναλισκόμενη ενέργεια.

Εάν η παραγόμενη ενέργεια είναι περισσότερη από την καταναλισκόμενη σε ετήσια βάση, τότε ο καταναλωτής πιστώνεται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας την περίσσεια ενέργεια που είχε. Στην αντίθετη περίπτωση, ο καταναλωτής χρεώνεται μόνο με την καταναλισκόμενη ενέργεια, αφού θα έχει αφαιρεθεί η παραγόμενη ενέργεια που είχε από το σύστημα ΑΠΕ.

Με την εφαρμογή του Net metering, ο καταναλωτής αν θέλει μπορεί να πληρώνει στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας μόνο το μηνιαίο πάγιο τέλος.

 

Αύξηση κατανάλωσης

Η εφαρμογή του Net metering δίνει  την δυνατότητα στον καταναλωτή να αυξήσει την κατανάλωσή του προκειμένου, να καλύψει και άλλες ανάγκες του, όπως την θέρμανση και την ψύξη.

Για παράδειγμα, θα μπορεί να αντικαταστήσει τον παλιό λέβητα πετρελαίου με μια αντλία θερμότητας με την οποία θα εξασφαλίζει τη θέρμανση και τη ψύξη της κατοικίας.

Το Net metering μπορεί να εφαρμοστεί και στις μεγάλες και πολύ μεγάλες καταναλώσεις που απαιτούν οι επιχειρήσεις. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αναλύθηκε παραπάνω, κτίρια γραφείων, εμπορικά, βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια, μπορούν να επενδύουν σε ένα ενεργειακό σύστημα το οποίο θα μειώνει κατά πολύ το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η οικονομία κλίμακος και το φορολογικό πλαίσιο (όπως η ανάκτηση του ΦΠΑ και η λογιστικές αποσβέσεις) καθιστούν αυτές τις επενδύσεις ακόμα πιο ελκυστικές καθώς ο χρόνος απόσβεσης τους μειώνεται ακόμα πιο πολύ.

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας μειώνεται, και η επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της.

Εφαρμογές του Net metering μπορούμε να έχουμε και στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Οι αγροτικές εγκαταστάσεις καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας (θερμοκήπια, αντλίες νερού, κτλ.)

Ένα ενεργειακό σύστημα από ΑΠΕ μπορεί να εξυγιάνει και βοηθήσει οικονομικά και τις αγροτικές επιχειρήσεις.

 

Τα πλεονεκτήματα του Net metering

Ιδιαίτερα θετικά αναμένονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Net Metering στη χώρα μας. Οι καταναλωτές, είτε οικιακοί είτε εμπορικοί, βγαίνουν κερδισμένοι, ενώ αυξάνεται η διείσδυση των ΑΠΕ δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας χωρίς να επιβαρύνεται οικονομικά ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΑΓΗΕ.

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει διακυμάνσεις, οι οποίες στην πλειονότητα τους ζημιώνουν τον τελικό καταναλωτή.

Η εφαρμογή του Net metering, καθιστά πιο δίκαιη την συγκεκριμένη αγορά, αφού ο καταναλωτής παράγοντας μόνος του την ενέργεια που χρειάζεται, μειώνει θεαματικά την έκθεση του στις αυξήσεις της τιμής του ρεύματος.

Μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση του σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτοντας νέες ανάγκες, όπως τη θέρμανση ή τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος.

Η αύξηση της τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι πλέον εχθρός, αλλά σύμμαχος. Όσο αυξάνεται η τιμή της kWh, τόσο πιο γρήγορα έρχεται το έτος της απόσβεσης των κεφαλαίων που επενδύθηκαν σε ένα ενεργειακό σύστημα.

Η κατανάλωση γίνεται δίπλα στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες στα καλώδια-αγωγούς .

Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας δεν εξαρτάται από το κράτος για να επιδοτηθεί και εν τέλει να πληρωθεί για την επένδυσή του (δεν πρόκειται κανείς να του πει ότι σου δίνω τα μισά χρήματα από αυτά που υπογράψαμε γιατί δεν έχω όπως έγινε με το σύστημα των ταριφών)

Οι οικογένειες και οι μαστιζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ξεχάσουν το κόστος ρεύματος μια για πάντα!

Οι εμπορικές, βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν και σταδιακά ανακάμπτουν, επανακτώντας την χαμένη ανταγωνιστικότητα τους.

Μια ενδεχόμενη χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ θα βοηθούσε τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και θα στήριζε, τόσο την ανάπτυξη του κλάδου, όσο και την απορροφητικότητα των κονδυλίων που δεχόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διάσωση  θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων.

Από την άλλη πλευρά, ο Λειτουργός της αγοράς δεν επιβαρύνεται με πανάκριβες εκροές στον μέτρο του FiT (Feed in Tariff).

Τα νέα φ/β συστήματα που θα ενσωματώνονται στο δίκτυο δεν θα αυξάνουν το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ.

Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, αναμένεται να συντελέσουν μακροπρόθεσμα ακόμα και στη μείωση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ.

 

Μέχρι σήμερα, τα μέτρα της πολιτείας είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση των θέσεων εργασίας, στο κλείσιμο εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο και στην υπέρμετρη επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η θεσμοθέτηση του Net metering για τον κτιριακό τομέα σε όλους τους τομείς παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) κινείται προς την κατεύθυνση της εξομάλυνσης του προβλήματος και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της ενέργειας στην χώρα μας.  

 

Αποτελεί την καλύτερη λύση για εξάλειψη του κόστους ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ αν μπορεί να εξαλείψει και το κόστος θέρμανσης-κλιματισμού αν συνδυαστεί κατάλληλα με μία αντλία θερμότητας για παράδειγμα.

 

Είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις .

Έτοιμοι να  προσφέρουμε τα νέα μας προϊόντα και τις υπηρεσίες στην παραγωγή και στην εξοικονόμηση ενέργειας !

 

Net Metering

Ο ενεργειακός συμψηφισμός.

TEAM ENERGY
E-mail  info@teamenergy.gr  - teamenergy10@gmail.com
Net Metering 31Dec2014.pdf
Net Metering  
παράδειγμα εφαρμογής
Net Metering
Εκπόνηση Μελέτης
Σύνταξη Φακέλου Αδειοδότησης Αυτοπαραγωγής
Πιστοποιημένος Εξοπλισμός
Εγγύηση Εξοπλισμού & Κατασκευής
Εξειδικευμένη Τεχνική Υποστήριξη
Η αυτοπαραγωγή ή αλλιώς το γνωστό net metering είναι νόμος του κράτους. Βρισκόμαστε στην μεταβατική περίοδο από το «καθεστώς» των ταριφών (FIT) στην ανεξάρτητη από οικονομικών συμβάσεων με το κράτος αυτοπαραγωγή.
Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.
To νέο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) ισχύει και στην Ελλάδα από τις 31/12/2014
Τι ισχύει με τη νέα υπουργική απόφαση για την αυτοπαραγωγή
Εκδόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο η απόφαση για την αυτοπαραγωγή ρεύματος – ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατά βάση με φωτοβολταϊκά. Η υπουργική απόφαση για τον συμψηφισμό προβλέπει :

Μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκού μέχρι τα 20kW (ηπειρωτική χώρα & Κρήτη) και 10kW για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά

Μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκού για τις επιχειρήσεις, μέχρι το ήμισυ της συμφωνημένης ισχύς με τη ΔΕΗ (ανώτατο όριο στην Ηπειρωτική χώρα τα 500kW, στη Κρήτη τα 50kW και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά τα 20kW).

Επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε στέγη, δώμα, πέργολα, έδαφος ή επί άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία

Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Η σύμβαση συμψηφισμού μπορεί να υπογραφεί είτε με τον ιδιοκτήτη του χώρου είτε με αυτόν που έχει τη νόμιμη χρήση.

Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου (πχ πολυκατοικία), επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με άλλη έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών του κτιρίου, σύμφωνα με τα οικεία καταστατικά ή άλλα δεσμευτικά συμφωνητικά, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων συμφωνητικών, απαιτείται η συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτητών.

Ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό ενέργειας με την ενέργεια που καταναλώνει ο χρήστης του χώρου, θα γίνεται σε ετήσια βάση.  Οι αυτοπαραγωγοί θα χρεώνονται μόνο για το τέλος ΥΚΩ για το σύνολο της ενέργειας (παραγωγή & κατανάλωση), ενώ για το τέλος ΕΤΜΕΑΡ, μόνο για το ρεύμα που καταναλώνουν και όχι για αυτό που παράγουν.

Η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού με τη ΔΕΗ είναι είκοσι πέντε (25) χρόνια

Η σύμβαση συμψηφισμού ισχύει από τη μέρα ενεργοποίησης της σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.
green energy
Πως να ξεκινήσετε
Δείτε τα βήματα για να αποκτήσετε ένα σύστημα αυτοπαραγωγής net metering
1 ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κάθε κατανάλωση οικιακής ή κτιριακής κατασκευής είναι διαφορετική με διαφορετικές ανάγκες. Με τους μηχανικούς μας κάνουμε αυτοψία και αναλύουμε την κατανάλωση και την εγκατάσταση σας και σας ενημερώνουμε για τις δυνατότητες που υπάρχουν.
2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Μετά την τεχνική μελέτη των μηχανικών μας συλλέγουμε για εσάς τα δικαιολογητικά κατάθεσης στον ΔΕΔΔΗΕ και αν χρειάζεστε χρηματοδότηση αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ όλες τις διαδικασίες μέχρι την υπογραφή της σύμβασης μας. Διεκπεραιώνουμε για λογαριασμό σας όλες τις διαδικασίες.
3 Εγκατάσταση
Εγκαθιστούμε το σύστημα σας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές με πιστοποίηση ISO. Οι εργασίες εγκατάστασης γίνονται έπειτα από συνεννόηση μαζί σας, ώστε να μην ενοχληθείτε ούτε εσείς ούτε οι γείτονες σας. Επιβλέπουμε τη διαδικασία ενεργοποίησης και σας παραδίδουμε την εγκατάσταση σε κατάσταση λειτουργίας.
4 Παρακολούθηση και Συντήρηση
Παρακολούθουμε το σύστημα σας μέσω Internet και σας ενημερώνουμε άμεσα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ελέγχουμε και συντηρούμε τακτικά την εγκατάσταση σας, για να είστε σίγουρος ότι λειτουργεί όπως πρέπει.