Οι προοπτικές βιωσιμότητας της μονάδας είναι ιδιαίτερα θετικές δεδομένου ότι  αφενός οι δείκτες της οικονομοτεχνικής μελέτης είναι θετική σε υψηλά ποσοστά , αφετέρου έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτων  υλών για την λειτουργία της μονάδας καθώς η διάθεση του παραγόμενου ρεύματος είναι συμβασιοποιημένη με την ΔΕΗ για διάστημα τουλάχιστον 20 ετών και με ανταγωνιστική τιμή όπως προκύπτει από το  νομοσχέδιο ( ΦΕΚ 4254 Α85 2014 ).
Τα έσοδα της επένδυσης προέρχονται μόνο απ την πώληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ με σταθερή τιμή στην 20ετία , χωρίς να έχουν υπολογιστεί τα πιθανά έσοδα από άλλες πήγες ( αξιοποίηση θέρμανσης , τέφρας , άνθρακα κλπ ).
Όλες οι μονάδες μας αξιοποιούν την θερμότητα που προκύπτει από την διαδικασία της αεριοποίησης για χρήσεις όπως :
την ξήρανση της Α΄ ύλης οταν αυτή έχει υψηλά ποσοστά υγρασίας (άνω του 15%- 20 ) ,
την θέρμανση θερμοκηπίου υδροπονικής καλλιέργειας της εταιρείας μας ενισχύοντας σημαντικά  τα  έσοδα τους.
Επίσης θα παράγεται σημαντική ποσότητα θερμότητας η οποία θα μπορεί να αξιοποιείται τόσο για την θέρμανση παρακείμενων μονάδων θερμοκηπίων Υδροπονίας εντός του αγροτεμαχίου ( προαιρετικά και για μονάδες Αεριοποίησης Βιομάζας  άνω των 500KW) , όσο και για την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων ή της Α΄ ύλης αν απαιτείται ( ξηραντήρια ).
Ως παραπροϊόν της διαδικασίας θα παράγεται τέφρα η οποία ωστόσο δεν θα απορρίπτεται ως απόβλητο αλλά λόγω των φυσικοχημικών ιδιοτήτων της θα αξιοποιείται κατάλληλα  ( πχ . Να διατίθεται σε τσιμεντοβιομηχανίες ως δομικό συστατικό των προϊόντων τους , ως βελτιωτικό για εδάφη που έχουν υποστεί ζημία από όξινες βροχές  κα. ) Ή ως πρώτη ύλη θέρμανσης προς πώληση στην αγορά μέσω κατάλληλης επεξεργασίας ( σε μορφή μπριγκέτας) προσθέτοντας επιπλέον έσοδα στον επενδυτή ή για την επαναχρησιμοποίηση ( σε μορφή μπριγκέτας) ως πρώτη ύλη προς τη μονάδα Αεριοποίησης .
Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει την δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα δυναμικότητας από 100 ΚW και άνω με τεχνολογία  Αεριοποίησης .
Για την παραγωγή της ενέργειας θα αξιοποιούνται πρώτες ύλες από τον Δασικό , Αγροτικό τομέα κα .
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν Δασικά υπολείμματα , κλαδέματα δένδρων (ελιές, οπωροφόρα) υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών (άχυρο σιταριού, καλαμποκιού, ρυζιού κα ) καθώς και άλλες πρώτες ύλες Βιομάζας ( πυρήνας ελιάς , λάστιχα οχημάτων, πλαστικά διαλογής  , κα. )   
Από την λειτουργία των μονάδων θα παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα που θα διοχετεύεται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ (σύναψη σύμβασης 20ετούς διάρκειας).
Η εταιρεία μας  έχει επιλέξει  κατάλληλους  χώρους  για την  εγκατάσταση  μονάδων Αεριοποίησης Βιομάζας . Όλοι οι χώροι μισθώνονται στο όνομα του ενδιαφερόμενου επενδυτή ( χαμηλό μίσθιο ) ενώ διατηρεί την επιλογή μελλοντικής αγοράς του οικοπέδου.
Οι χώροι είναι σύμφωνοι με την Νομοθεσία για εγκαταστάσεις μονάδων Βιομάζας.
Η επιλογή της περιοχής έγινε με κύριο χαρακτηριστικό
Την εξασφάλιση της  Α΄ ύλης καθόλη την διάρκεια της επένδυσης , καθώς και την  βιωσιμότητα της επένδυσης .   
Το δίκτυο ΔΕΗ είναι κοντά έχουν καλό οδικό δίκτυο ενώ όλοι οι χώροι είναι πλησίον της αποθήκης μεταφοράς της Α΄ ύλης.
Ανάλογα με το  επενδυτικό ενδιαφέρον  προσφέρονται  χώροι  εγκατάστασης  αρχής γινομένης από ισχύς Μονάδων 200KW έως 1000KW σε έκταση από 4 έως 15 στρεμμάτων .
Για μεγαλύτερες επενδύσεις  ή για συνδυασμό με μονάδα Θερμοκηπίου Υδροπονίας  προσφέρονται  χώροι  20 στρεμμάτων και άνω ανάλογα με την επένδυση.
Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Το επιχειρηματικό σχέδιο της κοινοπραξίας
        BIOMASS ENERGY SOLUTIONS          
προβλέπει την δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας   παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα με εξασφαλισμένη την Α΄ύλη ( wood chips  μόνο για τους επενδυτές μας ) .     
TEAM ENERGY
E-mail  info@teamenergy.gr  - teamenergy10@gmail.com
TEAM ENERGY    green energy